Ta hjälp och lös personalfrågorna

Tillsammans utvecklar vi din personal och verksamhet.
Inga uppdrag är för små eller för svåra. 

Boka din personliga HR-konsult

Det kan finnas många gånger då det kan vara bra att ta in en extern HR-konsult:

Tillfällig förstärkning på grund av att din egen personal är sjukskriven, föräldra- eller tjänstledig, alternativt mellan rekryteringar.

Förstärkning med HR-kompetens som inte finns i företaget eller inom vissa specialfrågor som inte tillhör den dagliga personaladministrationen.

När det uppstår svåra fall som konflikter, diskriminering, fackliga förhandlingar, rehabiliteringsutredningar eller avslut.

Vid omorganisation, förändring eller utveckling av företaget.

Vid rekrytering, ta fram rätt anställningsavtal och personalpolicys

Peter B. Andersson

När du anlitar mig på Viksbergs HR får du en erfaren HR-konsult som är tydlig och närvarande, samtidigt reflekterande och eftertänksam. Jag är uthållig och har inga problem att hantera stressfyllda situationer eller svåra förhandlingar. Jag har arbetat som HR-konsult, personalspecialist, lönestrateg, chefsstöd i HR-frågor under många år.

Mina tidigare arbeten har varit som HR-konsult på Region Västmanland, HR-specialist Sveriges Lantbruksuniversitet, Sala Kommun, Upplands-Bro Kommun, Coop och Rehabhandläggare på Arbetsförmedlingen. m.fl.

Jag har en gedigen HR-kompetens och är utbildad i personal och arbetslivsfrågor, coachande ledarskap, Predicting Job Performance m.m. Dessutom har jag specialkompetens och ett stort intresse för arbetsrätten och viljan att finna lösningar via den gemensamma dialogen.

Ta hjälp av Viksbergs HR med frågor som:

Arbetsrätt

Anställnings­avtalet

Förhandlingar

Fackliga relationer

Samverkan
i praktik & teori

Samverkans­avtal

Arbetsrätts­liga lagar

Kollektivavtal

Anställning­ens upphörande

Uppsägning & avsked

Arbetsbrist & övertalighet

Personliga skäl

Misskötsamhet

Omplacerings­utredningar

Permitteringar

Omorganisa­tioner

Anställningsavtalet

Förhandlingar

Fackliga relationer

Samverkan i praktik & teori

Samverkansavtal

Arbetsrättsliga lagar

Kollektivavtal

Anställningens upphörande

Uppsägning & avsked

Arbetsbrist & övertalighet

Personliga skäl

Misskötsamhet

Omplaceringsutredningar

Permitteringar

Omorganisationer

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvar (inklusive delegering av arbetsmiljöuppgifter)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöronder (Skyddsronder)

Hälsofrämjande arbetsplats

Frisk och utvecklande arbetsplats

Arbetsmiljöorganisation

Hantering av tillbud och arbetsskadeanmälningar

HR-stöd

Stöd till chef och verksamhet i HR-relaterade frågor

Chefsstöd och ledarutveckling

”Medledarutveckling”

Arbetsgivaransvaret

Medarbetaransvaret

Rekrytering & kompetens­­­­försörj­ning

Attrahera

Utveckla och behålla rätt kompetens

Att vara en attraktiv arbetsgivare
(arbetsgivarmärket)

Relationer & konflikter

Konflikthantering

Diskrimineringsärenden

Kränkande särbehandling

Lönebildning

Lönesättning

Lönerevision

Löneförhandlingar

Lönekartläggningar

Rehabilitering

Arbetsanpassning

Plan för återgång i arbete

Omställningsarbete

Sjuk- & frisknärvaro

Omplaceringsutredningar

Missbruk

Föreläsningar • Workshops • Utbildningar

Öka kunskapen om personalfrågor och boka en föreläsning. Välj mellan följande ämnen eller be om en skräddarsydd utbildning för era behov.

 

  • Arbetsrätt
  • Anställningsavtalet, rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Facklig samverkan, förhandlingar och fackliga relationer
  • Vår Arbetsmiljö
  • Hälsofrämjande arbetsplatser
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöansvaret
  • Att vara medarbetare, medledare, ledare och chef – våra roller och vårt ansvar
  • Varför är vi på jobbet och hur har vi det?

Abonnemang – En flexibel lösning

Genom att anlita Viksbergs HR och abonnera på en extern HR-konsult anlitar du en person som lyssnar av dina medarbetare och hjälper till med personalfrågorna. Många frågor kan vara svåra att hantera, särskilt om man både är vd och arbetskamrat. Tjänsten passar utmärkt för dig som inte har behov eller resurser för att anställa en egen HR-chef på heltid.

Abonnemang

Beroende på företagets behov kan vi självklart anpassa ett abonnemangspaket som är skräddarsytt för att passa er.

”Du ska ha ett stort TACK för din kompetens och rådgivning kring arbetsrättsfrågor jag funderat över. Det ger mig en enorm trygghet.

Peter Strangs Träd och Trädgård

”Peter är en trygg, erfaren och kunnig person. Han lyssnar in och vägleder på ett handfast men ändå ödmjukt sätt.”

Christine Jirving, Verksamhetschef, Kost Region Västmanland

“Peter är mycket engagerad och har på ett modigt sätt tagit sig an och drivit verksamhetens HR-frågor. Han inspirerar min ledningsgrupp vad gäller insikt och samsyn och är överlag ett verksamhetsorienterat stöd. Han är en person som får saker ur händerna och tar ett stort ansvar. Peter är lätt att samarbeta med och är även proaktiv vilket avlastar oss på ett bra sätt.”

Kristina Fahlström, Region Västmanland

“Peter är väldigt professionell i sitt bemötande och otroligt kunnig i sin roll. Han är väl insatt i hur ett samverkansavtal fungerar och strävar efter att alla ska bli delaktiga utifrån deras yrkesroller. Peter värnar för att en bra dialog är grunden för ett bra samarbete. Han är professionell oavsett vad ärendet gäller, från mindre ärenden till mer komplicerade fall.”

Emelie Fröjd, fackligt förtroendevald på Kommunal.

Peter är erfaren och har bred kunskap inom HR-området. Han är professionell, prestigelös och lösningsorienterad! Peter är lätt att samarbeta med och ett mycket bra bollplank i HR-frågor.

Sara Hagström, HR-chef på Region Västmanland.