Vi hjälper er med era arbetsgivarfrågor

Tillsammans kan vi ta hand om alla svåra frågor som rör dina anställda.

Inga uppdrag är för små eller för svåra.

Arbetsrätt

Anställnings­avtalet

Förhandlingar

Fackliga relationer

Samverkan
i praktik & teori

Samverkans­avtal

Arbetsrätts­liga lagar

Kollektivavtal

Anställning­ens upphörande

Uppsägning & avsked

Arbetsbrist & övertalighet

Personliga skäl

Misskötsamhet

Omplacerings­utredningar

Permitteringar

Omorganisa­tioner

Anställningsavtalet

Förhandlingar

Fackliga relationer

Samverkan i praktik & teori

Samverkansavtal

Arbetsrättsliga lagar

Kollektivavtal

Anställningens upphörande

Uppsägning & avsked

Arbetsbrist & övertalighet

Personliga skäl

Misskötsamhet

Omplaceringsutredningar

Permitteringar

Omorganisationer

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvar (inklusive delegering av arbetsmiljöuppgifter)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöronder (Skyddsronder)

Hälsofrämjande arbetsplats

Frisk och utvecklande arbetsplats

Arbetsmiljöorganisation

Hantering av tillbud och arbetsskadeanmälningar

HR-stöd

Stöd till chef och verksamhet i HR-relaterade frågor

Chefsstöd och ledarutveckling

”Medledarutveckling”

Arbetsgivaransvaret

Medarbetaransvaret

Rekrytering & kompetens­­­­försörj­ning

Attrahera

Utveckla och behålla rätt kompetens

Att vara en attraktiv arbetsgivare
(arbetsgivarmärket)

Relationer & konflikter

Konflikthantering

Diskrimineringsärenden

Kränkande särbehandling

Lönebildning

Lönesättning

Lönerevision

Löneförhandlingar

Lönekartläggningar

Rehabilitering

Arbetsanpassning

Plan för återgång i arbete

Omställningsarbete

Sjuk- & frisknärvaro

Omplaceringsutredningar

Missbruk

Föreläsningar • Workshops • Utbildningar

Öka kunskapen om personalfrågor och boka en föreläsning. Välj mellan följande ämnen eller be om en skräddarsydd utbildning för era behov.

 

 • Arbetsrätt
 • Anställningsavtalet, rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • Facklig samverkan, förhandlingar och fackliga relationer
 • Vår Arbetsmiljö
 • Hälsofrämjande arbetsplatser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöansvaret
 • Att vara medarbetare, medledare, ledare och chef – våra roller och vårt ansvar
 • Varför är vi på jobbet och hur har vi det?

Abonnemang – En flexibel lösning

Genom att anlita Viksbergs HR och abonnera på en extern HR-konsult anlitar du en person som lyssnar av dina medarbetare och hjälper till med personalfrågorna. Många frågor kan vara svåra att hantera, särskilt om man både är vd och arbetskamrat. Tjänsten passar utmärkt för dig som inte har behov eller resurser för att anställa en egen HR-chef på heltid.

Abonnemang – En flexibel lösning

Genom att anlita Viksbergs HR och abonnera på en extern HR-konsult anlitar du en person som lyssnar av dina medarbetare och hjälper till med personalfrågorna. Många frågor kan vara svåra att hantera, särskilt om man både är vd och arbetskamrat. Tjänsten passar utmärkt för dig som inte har behov eller resurser för att anställa en egen HR-chef på heltid.

Föreläsningar • Workshops • Utbildningar

Öka kunskapen om personalfrågor och boka en föreläsning. Välj mellan följande ämnen eller be om en skräddarsydd utbildning för era behov.

 

 • Arbetsrätt
 • Anställningsavtalet, rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • Facklig samverkan, förhandlingar och fackliga relationer
 • Vår Arbetsmiljö
 • Hälsofrämjande arbetsplatser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöansvaret
 • Att vara medarbetare, medledare, ledare och chef – våra roller och vårt ansvar
 • Varför är vi på jobbet och hur har vi det?

Peter B. Andersson

När du anlitar mig på Viksbergs HR får du en erfaren HR-konsult som är tydlig och närvarande, samtidigt reflekterande och eftertänksam. Jag är uthållig och har inga problem att hantera stressfyllda situationer eller svåra förhandlingar. Jag har arbetat som HR-konsult, personalspecialist, lönestrateg, chefsstöd i HR-frågor under många år.

Mina tidigare arbeten har varit som HR-konsult på Region Västmanland, HR-specialist Sveriges Lantbruksuniversitet, Sala Kommun, Upplands-Bro Kommun, Coop och Rehabhandläggare på Arbetsförmedlingen. m.fl.

Jag har en gedigen HR-kompetens och är utbildad i personal och arbetslivsfrågor, coachande ledarskap, Predicting Job Performance m.m. Dessutom har jag specialkompetens och ett stort intresse för arbetsrätten och viljan att finna lösningar via den gemensamma dialogen.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och fackliga kontakter

Arbetsrätten reglerar förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Anställningsavtalet är ett avtal mellan två parter men själv avtalet regleras utifrån de arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalen.

Vi stöttar er med det arbetsrättsliga såsom tolkningar av lag och avtal, fackliga kontakter, förhandlingar med mera. Allt ifrån att ta fram ett anställningsavtal till avslut av anställd.

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet innebär i stort att vi ska fråga oss hur vi har det på jobbet.

Arbetsmiljölagen syftar på att vi ska göra allt vi kan för att förhindra olyckor och ohälsa. Dett ska vi göra genom att jobba systematiskt med arbetsmiljön och vi ska göra det tillsammans mad medarbetare och skyddsombud.

 

Lönebildning och Rehabilitering

Lönebildning

Vi hjälper er med lönebildningen. Allt från att tolka avtal, löneförhandling till  lönekartläggning.

Rehabilitering

Rehabiliteringsansvaret ligger i mycket hos arbetsgivaren. Men när träder arbetsgivarens ansvar in och vilket ansvar har också den anställde i sin egen rehabilitering?

Viksbergs HR är uppdaterad gällande förändringar och AD-domar.

 

Du kan få hjälp med de svåra frågorna.

Hur jobbar vi med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vad gör jag när en anställd inte kommer i tid?

Hur hanterar vi tillbud och skada?

När måste vi förhandla med facklig part och när bör detta göras?

Hur hanterar jag konflikter på jobbet?

Hur gör jag när en medarbetare behöver sägas upp?

Abonnemang

Beroende på företagets behov kan vi självklart anpassa ett abonnemangspaket som är skräddarsytt för att passa er.

”Vi fick hjälp av Peter under en övergångsperiod med kvalificerat HR-stöd. Peter arbetade framför allt med aktuella rehabiliterings- och arbetsrättsliga ärenden, samt implementerade ett nytt arbetssätt kring facklig samverkan. Med sin långa erfarenhet och professionella och trygghetsskapande framtoning var Peter mycket uppskattad under sin tid hos oss. Jag kan varmt rekommenderar honom för framtida uppdrag.”

Carina Weir, vd på Enköpings Hyresbostäder

”Du ska ha ett stort TACK för din kompetens och rådgivning kring arbetsrättsfrågor jag funderat över. Det ger mig en enorm trygghet.

Peter Strangs Träd och Trädgård

”Peter är en trygg, erfaren och kunnig person. Han lyssnar in och vägleder på ett handfast men ändå ödmjukt sätt.”

Christine Jirving, Verksamhetschef, Kost Region Västmanland

“Peter är mycket engagerad och har på ett modigt sätt tagit sig an och drivit verksamhetens HR-frågor. Han inspirerar min ledningsgrupp vad gäller insikt och samsyn och är överlag ett verksamhetsorienterat stöd. Han är en person som får saker ur händerna och tar ett stort ansvar. Peter är lätt att samarbeta med och är även proaktiv vilket avlastar oss på ett bra sätt.”

Kristina Fahlström, Region Västmanland

“Peter är väldigt professionell i sitt bemötande och otroligt kunnig i sin roll. Han är väl insatt i hur ett samverkansavtal fungerar och strävar efter att alla ska bli delaktiga utifrån deras yrkesroller. Peter värnar för att en bra dialog är grunden för ett bra samarbete. Han är professionell oavsett vad ärendet gäller, från mindre ärenden till mer komplicerade fall.”

Emelie Fröjd, fackligt förtroendevald på Kommunal.

Peter är erfaren och har bred kunskap inom HR-området. Han är professionell, prestigelös och lösningsorienterad! Peter är lätt att samarbeta med och ett mycket bra bollplank i HR-frågor.

Sara Hagström, HR-chef på Region Västmanland.