Vi hjälper er med era arbetsgivarfrågor

Tillsammans kan vi ta hand om alla svåra frågor som rör dina anställda.

Inga uppdrag är för små eller för svåra.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och fackliga kontakter

Arbetsrätten reglerar förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Anställningsavtalet är ett avtal mellan två parter men själv avtalet regleras utifrån de arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalen.

Vi stöttar er med det arbetsrättsliga såsom tolkningar av lag och avtal, fackliga kontakter, förhandlingar med mera. Allt ifrån att ta fram ett anställningsavtal till avslut av anställd.

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet innebär i stort att vi ska fråga oss hur vi har det på jobbet.

Arbetsmiljölagen syftar på att vi ska göra allt vi kan för att förhindra olyckor och ohälsa. Dett ska vi göra genom att jobba systematiskt med arbetsmiljön och vi ska göra det tillsammans mad medarbetare och skyddsombud.

 

Du kan få hjälp med de svåra frågorna.

Hur jobbar vi med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vad gör jag när en anställd inte kommer i tid?

Hur hanterar vi tillbud och skada?

När måste vi förhandla med facklig part och när bör detta göras?

Hur hanterar jag konflikter på jobbet?

Hur gör jag när en medarbetare behöver sägas upp?

Abonnemang

Beroende på företagets behov kan vi självklart anpassa ett abonnemangspaket som är skräddarsytt för att passa er.

”Vi fick hjälp av Peter under en övergångsperiod med kvalificerat HR-stöd. Peter arbetade framför allt med aktuella rehabiliterings- och arbetsrättsliga ärenden, samt implementerade ett nytt arbetssätt kring facklig samverkan. Med sin långa erfarenhet och professionella och trygghetsskapande framtoning var Peter mycket uppskattad under sin tid hos oss. Jag kan varmt rekommenderar honom för framtida uppdrag.”

Carina Weir, vd på Enköpings Hyresbostäder

”Du ska ha ett stort TACK för din kompetens och rådgivning kring arbetsrättsfrågor jag funderat över. Det ger mig en enorm trygghet.

Peter Strangs Träd och Trädgård

”Peter är en trygg, erfaren och kunnig person. Han lyssnar in och vägleder på ett handfast men ändå ödmjukt sätt.”

Christine Jirving, Verksamhetschef, Kost Region Västmanland

“Peter är mycket engagerad och har på ett modigt sätt tagit sig an och drivit verksamhetens HR-frågor. Han inspirerar min ledningsgrupp vad gäller insikt och samsyn och är överlag ett verksamhetsorienterat stöd. Han är en person som får saker ur händerna och tar ett stort ansvar. Peter är lätt att samarbeta med och är även proaktiv vilket avlastar oss på ett bra sätt.”

Kristina Fahlström, Region Västmanland

“Peter är väldigt professionell i sitt bemötande och otroligt kunnig i sin roll. Han är väl insatt i hur ett samverkansavtal fungerar och strävar efter att alla ska bli delaktiga utifrån deras yrkesroller. Peter värnar för att en bra dialog är grunden för ett bra samarbete. Han är professionell oavsett vad ärendet gäller, från mindre ärenden till mer komplicerade fall.”

Emelie Fröjd, fackligt förtroendevald på Kommunal.

Peter är erfaren och har bred kunskap inom HR-området. Han är professionell, prestigelös och lösningsorienterad! Peter är lätt att samarbeta med och ett mycket bra bollplank i HR-frågor.

Sara Hagström, HR-chef på Region Västmanland.